Welkom !

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw staat voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van Gent Zuid, Ledeberg, deel van Melle en Merelbeke (grens R4).

Op die manier wil het centrum een bijdrage leveren aan een open, rechtvaardige en solidaire samenleving.                Belangrijke pijlers zijn:

* eerstelijnsgezondheidszorg waarbij de patiënt in zijn totaliteit centraal staat

* ziektepreventie en gezondheidspromotie

* toegankelijkheid in al zijn aspecten; voor de financiële toegankelijkheid werken we via het forfaitaire betalingssysteem

* interdisciplinaire samenwerking onder één dak: huisartsen, verpleging, maatschappelijk werk, dieet, tandartsen, gezondheidspromotor en ondersteunende disciplines

* wijkgerichte werking: bevorderen van gezonde leefomstandigheden via gezondheidspromotie en participatie aan lokale initiatieven.   Het Netwerk Samenleven, Welzijn en Gezondheid én het WijkActieTeam. 

* kwaliteit

* vanuit een pluralistische ingesteldheid

WGC Botermarkt is lid van de Vereniging voor Wijkgezondheidscentra en onderschrijft de 11 criteria.  www.vwgc.be