Preventie en gezondheidspromotie

Wat betekent "gezondheidspromotie"?  

We gebruiken de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):

Gezondheidspromotie is het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat worden gesteld om meer controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid en zo hun gezondheid te verbeteren.

Klik of de bijlage voor de algemene visietekst rond gezondheidspromotie.

Meer informatie over gezondheidspromotie in WGC Botermarkt vind je hier.

Leen

Leen Lancksweerdt 

Karen

Karen Verkoelen