Ontstaan

 

                                         

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt startte in 1978 als een huisartsenpraktijk op de Hundelgemsesteenweg 203 (later 157) te Ledeberg. 
Het centrum dankt haar naam aan die locatie: vroeger was er een marktpleintje waar boter verhandeld werd. In de volksmond wordt deze plaats nog steeds 'dé Botermarkt' genoemd.                 

                                                                 
In 1980 groeide de praktijk uit tot de vzw 'Wijkgezondheidscentrum Botermarkt'. Enkele jaren later, in 1995, werd de overstap gemaakt naar het forfaitair betalingssysteem.

Eind juli 1996 verhuisde het centrum naar de Ledebergstraat 109.  Door de continue groei van het aantal ingeschreven patiënten en medewerkers, de vele projecten, opleidingen en stages,... barstte ook dit gebouw al snel uit zijn voegen.

                                                            
Na een lange zoektocht, viel het oog op het driehoekig perceel op de hoek Binnenweg-Hundelgemsesteenweg.  Deze bouwgrond is eigendom van de stad, maar via 'recht van opstal' kon het Wijkgezondheidscentrum de grond voor 50 jaar huren en bebouwen. 

Bij de bouw van het nieuwe centrum werd geopteerd voor een toegankelijk, mooi ogend gebouw waar zoveel mogelijk met iedereen rekening gehouden werd: patiënten, hulpverleners, administratie, onthaal, studenten, de wijk, de lokale diensten en organisaties, enz.

Op 24 april 2006 namen we onze intrek op de Hundelgemsesteenweg 145 te Ledeberg.