16 december: Wijkbeurs Moscou-Vogelhoek

Op zaterdag 16 december 2017 organiseert de Stad Gent een Wijkbeurs in de wijk Moscou-Vogelhoek, in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen. De Wijkbeurs is een grote infomarkt waar mensen hun wijk beter kunnen leren kennen, de Stad Gent haar beleid toelicht en lokale partners, organisaties en verenigingen hun werking en initiatieven voorstellen.

Na eerdere succesvolle edities in diverse andere Gentse wijken is Moscou-Vogelhoek aan de beurt. De Wijkbeurs is opgebouwd rond thema’s zoals mobiliteit, klimaat, wonen, onderwijs, cultuur, veiligheid, sociale thema's, enzovoort. Het stadsbestuur geeft er informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel wijkspecifiek als stadsbreed.

Ontmoeting tussen burger en bestuur
Aanvullend daarbij stellen wijkpartners, bewonersgroepen, organisaties en verenigingen er hun werking en initiatieven voor. Zo wordt de Wijkbeurs een kans tot ontmoeting tussen de burger en het bestuur en komt de bezoeker te weten wat de Stad Gent de wijk te bieden heeft - én andersom.

De Wijkbeurs wil de mensen ook een beter beeld bieden van de wijk waarin ze wonen of werken. Dat gebeurt aan de hand van interessante data en via een dynamische kaart van de wijk. Dat is een online kaart waarop per thema de voorzieningen zichtbaar kunnen gemaakt worden.

Praktisch
De wijkbeurs in Moscou-Vogelhoek vindt plaats op zaterdag 16 december 2017, van 14 tot 17 uur in Wijkcentrum De Porre en basisschool De Sportschool, Jules de Saint-Genoisstraat 101.

Lees meer over de Gentse Wijkbeurzen

Informatie
Marc Verheirstraeten, Dienst Beleidsparticipatie, tel. 09 266 82 44 , e-mail marc.verheirstraeten@stad.gent