Gezocht: wijze raad!

Bent u ouder dan 55 jaar en wilt u inspraak hebben in het beleid?
De Seniorenraad zoekt versterking!

Seniorenraad?
Dat is een adviesraad voor 55-plussers die de belangen van senioren verdedigt bij het stadsbestuur.
Begin volgend 2019 wordt de raad opnieuw samengesteld voor de periode 2019-2024.

Interesse?
Neem dan voor 1 september contact op met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.
Op de website leest u hoe de Seniorenraad werkt.