Studienamiddag geestelijke gezondheidszorg bij ouderen

Studienamiddag geestelijke gezondheidszorg bij ouderen NOOD BREEKT WET?

Recent maakte minister De Block bekend dat de psycholoog voor mensen met bijvoorbeeld depressie of verslaving terugbetaald wordt. Nadien bleek echter dat 65-plussers geen recht krijgen op die terugbetaling, ongeacht de ernst van hun situatie. De Vlaamse Ouderenraad riep eerder al op om die discriminatie weg te werken. Ook FedOS vzw heeft vragen bij die maatregel en organiseert daarom een studienamiddag waarbij de diverse actoren in dit verhaal komen toelichten waarom er keuzes zijn gemaakt en waar er aan gewerkt moet worden in de toekomst. Ook Minister De Block legt uit waarom er keuzes op basis van leeftijd werden gemaakt.

Daarnaast krijgen we ook een stand van zaken op Vlaams niveau én komen de onderzoekers van het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg hun bevindingen vertellen uit het onderzoek 'Hoe de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg bij ouderen verbeteren?'

De belangrijkste reden die het kabinet van minister De Block geeft, is dat het budget te beperkt was om meteen in terugbetaling voor iedereen te voorzien. Daarom koos de minister om de doelgroep te beperken tot volwassenen van 18 tot en met 64 jaar. “Het aanbod voor 65-plussers is vandaag jammer genoeg onvoldoende uitgebouwd”, aldus het kabinet. “Terugbetaling voor deze groep is even noodzakelijk, maar eerst moeten de verschillende actoren (sector geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, deelstaten en federale overheid) een inhaalbeweging maken om in voldoende aanbod voor 65-plussers te voorzien. Want terugbetaling op zich zorgt niet automatisch voor goede zorg.”

Wanneer?
Maandag 26 november vanaf 12u30 met broodjeslunch.

Programma:

 • 12u30    Onthaal met broodjeslunch
 • 13u30    Verwelkoming en inleiding
  Prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens, voorzitter FedOS vzw
 • 13u45    Toelichting bij beleid geestelijke gezondheidszorg en bij de eerste stappen rond de terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg
  Minister Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • 14u    Hoe zal de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorg eruitzien en waarom de afbakening per leeftijd?
  Dhr. Harmen Lecok, adviseur geestelijke gezondheidszorg minister De Block
 • 14u30    Hoe is de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd op Vlaams niveau?
  Dhr. Bert Plessers, adviseur geestelijke gezondheidszorg minister Vandeurzen
 • 15u       Pauze
 • 15u15    Hoe de organisatie van de geestelijke gezondheidzorg voor ouderen verbeteren?
  Mevr. Gudrun Briat en mevr. Céline Ricour, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • 16u      Een blik op de praktijk
 • 16u45    Slotwoord

Locatie
FedOS vzw
Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Inschrijven
http://bit.ly/fedos26november
Na uw inschrijving krijgt u een betalingsuitnodiging.

Kostprijs
Deelnemen kost €10
Elke deelnemer krijgt de publicatie van het onderzoek ‘Hoe de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen verbeteren?’