Enquête ouderenmishandeling

Misbruik van ouderen is een wereldwijd probleem, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Het informeren van het grote publiek - en vooral de ouderen zelf – en van de zorgverleners en mantelzorgers is de belangrijkste manier om het te voorkomen. Daarnaast hebben de gezondheids- en sociale professionals hulpmiddelen nodig, die zijn aangepast aan hun praktijk, om misbruik beter te kunnen vaststellen en aanpakken. In ons land werden reeds verschillende initiatieven genomen, en werden er specifieke diensten opgezet door de gemeenschappen en gewesten. In sommige zorgomgevingen worden ook al bepaalde tools gebruikt. Toch ontbreekt er nog een actieplan, waarin al deze verschillende maatregelen worden geïntegreerd.

In het huidige onderzoeksproject, van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), wil men gegevens inzamelen over de goede praktijken in België en het buitenland. Daarbij wil men de focus leggen op preventie en vroege detectie. Vervolgens zullen de Belgische stakeholders en experten worden gevraagd naar wat er nodig is om deze goede praktijken in te voeren, en naar eventuele belemmeringen. Tenslotte zullen de aanbevelingen worden voorgesteld, dat zijn aangepast aan de Belgische context.

Het KCE wil via deze online anonieme enquête uw professionele of persoonlijke ervaringen rond ouderenmishandeling kennen.
Het is immers cruciaal om inbreng te krijgen van mensen die dagelijks met ouderen in contact komen.

Verleent u zorg aan ouderen, beroepshalve of als mantelzorger?
Neem dan deel aan deze enquête!

U kan deelnemen via de deze link.
De deelname vraagt ongeveer 15 tot 30 minuten. De enquête wordt afgesloten op 10 april 2019. Het rapport, met de resultaten van de enquête, zal einde 2019 op de website van het KCE worden gepubliceerd.

Bron: www.kce.fgov.be/nl/studie-2018-10-hsr-detectie-en-acties-in-het-kader-van-een-vermoeden-van-ouderenmishandeling