Vacature: maatschappelijk werker 38u/ week onbepaalde duur

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw zoekt maatschappelijk werker 38u/ week onbepaalde duur
( klik hier om de vacature in PDF document te openen )

Wij zijn op zoek naar…

Een fijne collega die :

 • beschikt over een diploma maatschappelijk werk
 • minimaal 5 jaar werkervaring heeft
 • gemotiveerd en geëngageerd, sociaal en enthousiast is
 • graag op de eerste lijn werkt met de brede waaier aan zorg en welzijn en de complexiteit die daarmee verbonden is
 • aandacht heeft voor zelfredzaamheid en psychosociale ondersteuning
 • rekening houdt en kan werken met de context
 • een groot inlevingsvermogen heeft
 • sterk is in verbindende communicatie
 • stevig in de schoenen staat;
 • het geheel kan overzien met een analytische blik
 • geduld heeft om een proces te gaan
 • een zekere mate van flexibiliteit aan de dag kan leggen
 • zin heeft voor initiatief en creativiteit, samenwerking en overleg
 • sterk is in zorgcoördinatie
 • kritisch is en kan reflecteren over zijn/haar functioneren
 • affiniteit (en ervaring) heeft in het werken met diverse groepen
 • verbinding kan/ wil maken tussen de cliënt, zijn context, de wijk en de maatschappelijke/politieke context
 • op een professionele manier kan omgaan met ethische thema’s
 • kan functioneren in een klein team, dus over een grote mate van zelfstandigheid beschikt
 • zich betrokken voelt bij de gehele werking van het gezondheidscentrum
 • interesse heeft in het brede zorglandschap, aandacht heeft voor veranderingen in regelgeving en bereid is om deze kennis up to date te houden
 • een goede talenkennis heeft: Nederlands, Frans, Engels

Concreet takenpakket:

- uitvoeren van de functie maatschappelijk werk binnen het kader van een interdisciplinaire eerstelijnszorgaanbod en vanuit een gedeelde visie
- het bijstaan van cliënten met medische en psychosociale problemen teneinde een aangepaste zorg of een adequate doorverwijzing te realiseren. Dit houdt onder andere in:

 • vraagverheldering
 • cliënten ondersteunen om zich zelfredzaam en autonoom op te stellen
 • hulpverleningsplan opstellen in dialoog met de cliënt en zijn context
 • bieden van psychosociale en administratieve hulp
 • Netwerkontwikkeling, netwerk uitbouwen met andere hulpverleners in functie van goede doorverwijzingen
 • Deelname aan wijkgericht overleg vanuit een signalerende rol en/of strategie om knelpunten preventief of structureel aan te pakken
 • Leiden en/of deelnemen aan interdisciplinaire cliëntenbesprekingen en werkgroepen
 • Verslaggeving van vergaderingen en registratie in cliëntendossiers

WAT BIEDEN WIJ ?

 • een werkomgeving met ruime inspraakmogelijkheden en geëngageerde collega’s
 • een contract 38u/ week met onmiddellijke in dienst treding of zo snel mogelijk na opzeg
 • onbepaalde duur
 • een vast basisrooster, maar occasioneel bereid zijn om buiten dit basisrooster te werken omwille van de opdracht (cliënten, overleg,…)
 • een wedde en fiscale voordelen op basis van de nieuwe barema’s volgens IFIC, klasse 14.
 • extra voordelen : maaltijdcheque met brutowaarde van 6 € per werkdag, mogelijkheid tot aansluiting bij hospitalisatieverzekering, groepsverzekering

HOE SOLLICITEREN ?

Motivatiebrief én cv per mail naar leenderoo@wgcbotermarkt.be voor 20 mei 2019.

Wij hechten veel belang aan de motivatiebrief waaruit de competenties zoals hierboven beschreven, worden toegelicht.

Op basis van de motivatie én cv worden enkele kandidaten weerhouden en uitgenodigd voor een gesprek met praktische proef.
Nadien ontvangen alle kandidaten een antwoord.

VRAGEN ? BIJKOMENDE INFORMATIE ?

Voor vragen en bijkomende informatie kan je in het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt terecht bij Leen De Roo op het nummer 09-232 32 33.