GMD+

Onder het motto "voorkomen is beter dan genezen" besteden we extra aandacht aan preventie.   Voor patiënten tussen 45 en 75j gebeurt dit via het GMD+:

we nodigen u uit om het formulier in bijlage te bespreken met uw arts en zo een gesprek te voeren rond preventie.

De patiënten in deze leeftijdsgroep hebben hiervoor ook een brief ontvangen.  We vragen om de brief ingevuld mee te brengen op uw afspraak.   

U kan het document ook elektronisch invullen op voorhand via dit formulier.

Ondervindt u een probleem bij het openen of invullen van het formulier, dan kan u het formulier hier rechtstreeks openen.