Suggesties? Klachten?

Als Wijkgezondheidscentrum, dragen we kwaliteit hoog in het vaandel en dit in al onze dienstverlening.

We staan dan ook graag open voor uw suggesties ter verbetering.  Mocht u klachten hebben, dan horen we dit graag zodat we er iets mee kunnen doen.

Als je ontevreden bent over de zorgverstrekking, ligt het voor de hand dat je dit eerst tracht te bespreken met de betrokken hulpverlener. Hij/zij kan uitleg geven waarom ze iets juist wel of niet gedaan hebben.   Onze medewerkers staan open voor vragen of klachten.  

Wanneer dit niet lukt of als de klacht over onze algemene werking gaat, kan je dit melden via leenderoo@wgcbotermarkt.be of info@wgcbotermarkt.be.

We hebben ook een klachtenformulier dat online kan ingevuld worden.   J

Dit formulier komt terecht bij de algemeen directeur van het centrum die de klacht verder behandelt.  We verzekeren dat elke klacht ernstig genomen wordt en dat je altijd een antwoord zal krijgen.  Om die reden kan een klacht nooit anoniem gemeld worden.

Je kan ook steeds een klacht per post opsturen naar: 

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw

Tav Leen De Roo

Hundelgemsesteenweg 145

9050 Ledeberg

leenderoo@wgcbotermarkt.be