Links

ALGEMEEN 

Huisartsen Wachtposten Gent

Ziek en op zoek naar de huisarts met wacht? U kunt terecht in een van de vaste huisartsenwachtposten op de Baudelokaai 7 of Martelaarslaan 305, Gent. In beide posten staan er tijdens de weekends en feestdagen drie huisartsen dag en nacht klaar

link: Huisartsen Wachtposten Gent
_____________________________________________________________________________________________
Gezondheid in Gent

link: www.gentgezondestad.be
_____________________________________________________________________________________________
Lokaal Sociaal Beleid (Stad Gent)

Meer informatie over het lokaal sociaal beleid in Gent en hou de partners doen samenwerken aan een betere en rechtvaardige stad.

link: Lokaal Sociaal Beleid (Stad Gent)
_____________________________________________________________________________________________
(Over)leven in Gent

Welke Gentse organisaties, diensten, voorzieningen... (netjes per rubriek ingedeeld) zijn toegankelijk voor alle Gentenaars, in het bijzonder voor diegene in uitsluitingssituaties? U vindt alle info en nog meer op deze website!

link: (Over)leven in Gent
_____________________________________________________________________________________________
Intercultureel Netwerk Gent

Intercultureel Netwerk Gent vzw is een maatschappelijke voorziening die werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en met de gevolgen van de migratie en waarin mensen die behoren tot een etnisch-culturele minderheid volwaardig participeren aan het maatschappelijk leven.

link: Intercultureel Netwerk Gent
_____________________________________________________________________________________________
Huisartsen Vereniging Gent

Website van en voor de Gentse huisartsen!

link: Huisartsen Vereniging Gent
_____________________________________________________________________________________________
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen

Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen is een meld- en informatiepunt inzake gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf en mensen met een precaire verblijfsstatus. Internationale verdragen verdedigen immers het recht op gezondheidszorg voor alle mensen, ook zij met een precair verblijfsstatuut.

link: Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
_____________________________________________________________________________________________
Webwinkel OCMW

In de lokale dienstencentra kunt u terecht voor een heel ruim en divers aanbod van activiteiten.
U kunt zoeken op datum, op type van activiteiten en per lokaal dienstencentrum. U ziet ook hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.

Voor activiteiten waarnaast een winkelmandje staat afgebeeld, kunt u zich online inschrijven en betalen. Dat bespaart u meteen een verplaatsing naar het lokaal dienstencentrum.

Is er u iets niet duidelijk, dan kunt u altijd bellen naar het onthaal van de het lokaal dienstencentrum waar de activiteit doorgaat.

link: webwinkel OCMW
_____________________________________________________________________________________________
DE WIJK

Ledeberg

Wil je meer weten over Ledeberg?

link: Ledeberg
_____________________________________________________________________________________________
Activiteiten Ledeberg

Alle actviteiten in Ledeberg.

link: Activiteiten Ledeberg
_____________________________________________________________________________________________
FORFAIT

RIZIV

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering) is een federale instelling die een cruciale rol speelt inzake de organisatie van de gezondheidszorg in België.

link: RIZIV
_____________________________________________________________________________________________
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra

De vlaamse wijkgezondheidscentra zijn aangesloten bij de VWGC.
Op deze site vind je ook info voer de WGC.

link: Vereniging van Wijkgezondheidscentra
_____________________________________________________________________________________________
fédération des maisons médicales

De Waalse tegenhanger van het vwgc, de koepelvereniging van de 'maisons médicales' is de fédération des maisons médicales.

link: Fédération des maisons médicales
_____________________________________________________________________________________________
PREVENTIE & GEZONDHEIDSPROMOTIE

VIGEZ (VLaams Instituut voor Gezondheidspromotie)

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie is het expertisecentrum dat strategische visie, kwaliteitsadvies en vorming biedt voor professionals in gezondheidspromotie.

link: VIGEZ (VLaams Instituut voor Gezondheidspromotie)
_____________________________________________________________________________________________
WHO, afdeling gezondheidspromotie (Engelstalig)

link: WHO, afdeling gezondheidspromotie (Engelstalig)
_____________________________________________________________________________________________
Logo´s Oost-Vlaanderen

LOGO is de afkorting van Lokaal Gezondheidsoverleg. Elk LOGO is een netwerk van lokale partners die werken rond de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Logo Gent, maakt deel uit van Logo Oost-Vlaanderen.

link: Logo´s Oost-Vlaanderen
_____________________________________________________________________________________________
De Vlaamse Luizenstandaard

Informatie over luizen en het bestrijden ervan. Met aandacht voor de nat-kam methode, zoals die door de Gentse wijkgezondheidscentra als screenings - en behandelmethode naar voor werd geschoven.

link: De Vlaamse Luizenstandaard
_____________________________________________________________________________________________
Verbond der Vlaamse Tandartsen

link: Verbond der Vlaamse Tandartsen
_____________________________________________________________________________________________
Sensoa

Informatie over seksualiteit in ruime zin.
Als service- en expertisecentrum heeft Sensoa een belangrijke informatiefunctie. We bieden daarom een aantal services aan die informatie verstrekken, zowel op intermediair als op individueel niveau.

link: Sensoa
_____________________________________________________________________________________________
Kind & Gezin

Kind en Gezin wil, samen met haar partners,
voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren. Zowel (toekomstige) ouders als professionelen kunnen op deze website terecht!

link: Kind & Gezin
_____________________________________________________________________________________________
Kraamkaravaan: expertisecentrum Kraamzorg Oost-Vlaanderen

Voor Zwangere vrouwen, ouders, professionelen, studenten en betrokken overheden.
Op de website vind je alle informatie terug over de workshops, infos
essies en studiedagen.

link: Kraamkaravaan
_____________________________________________________________________________________________
Vlaamse Liga Tegen Kanker

De VLK wil uitgroeien tot het centrale aanspreekpunt voor iedereen die met kanker te maken heeft. Patiënten, hun omgeving, de medische en paramedische wereld, vorsers en iedereen die bij preventie of psychosociale begeleiding betrokken is. Daarnaast wil de VLK een erkende gesprekspartner van de overheid zijn, zodat het geld van onze donateurs en van de Kom op tegen Kanker-campagne nog efficiënter ingezet kan worden.

link: Vlaamse Liga Tegen Kanker
_____________________________________________________________________________________________
Glimlachen: mond in actie!

Interactieve website voor kinderen (en hun ouders) over mondhygiëne en tandzorg.  

link: Glimlachen

_____________________________________________________________________________________________
Gezondheid en wetenschap

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) de onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM).

Deze website geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

- bij vragen en klachten thuis

- voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts

link: Gezondheid en wetenschap

 _____________________________________________________________________________________________

Lokaal Mutlidisciplinair netwerk "samen in zorg" Gent-Merelbeke

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Samen in Zorg, is een project, geïnitieerd door huisartsen, binnen de regio Gent-Merelbeke dat de kwaliteit van totale zorg aan chronisch zieken wil verbeteren.

link: LMN Gent-Merelbeke