Openingsuren

Het wijkgezondheidscentrum is elke weekdag open van 08.00 tot 19.00u.

Voor dringende problemen 's nachts, op zaterdag, zondag en feestdagen kan je een huisarts bereiken in één van de drie Gentse Huisartsenwachtposten op het centrale telnr 09/236 50 00.

Breng steeds uw sis-kaart en klevertje mee van het ziekenfonds.  

Opgelet: ingeschreven patiënten moeten deze consultatie of huisbezoek wel betalen.  Het wijkgezondheidscentrum betaalt u het terugbetalingstarief terug.  Het remgeld is steeds door de patiënt zelf te betalen.