Category Archive Nieuws

Gent maakt online verklaring voor orgaandonatie mogelijk

Gentenaars kunnen zich vanaf nu ook online als orgaandonor registreren.

Op zaterdag 12 oktober 2019 is het de Europese Dag voor Orgaandonatie en Transplantatie. Een moment om de noodzaak van orgaandonatie onder de aandacht te brengen, en ook voor de Stad Gent het moment om na te denken over de rol die ze daarin kan spelen. Gentenaars kunnen zich daarom vanaf nu ook online registreren als orgaandonor.

In principe is elke Belg automatisch orgaandonor, behalve wanneer een persoon nadrukkelijk aangeeft dat niet te willen. Familie in de eerste graad kan zonder een registratie ook steeds verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen. Door expliciet aan te geven donor te willen zijn, kan je er echter voor zorgen dat nabestaanden niet met deze gevoelige vraag geconfronteerd worden.

In Gent konden inwoners zich tot voor kort op twee manieren registreren als orgaandonor. Door een ingevuld formulier op te sturen naar de Dienst Burgerzaken of door persoonlijk langs te komen aan het loket. Die drempel verlaagt de Stad nu stevig door Gentenaars de mogelijkheid aan te bieden om dit volledig online te doen.

Orgaandonatie kan levens redden. Daarom is het belangrijk dat iedereen die dat wenst zich snel en eenvoudig kan registreren als donor. Ik ben blij dat we Gentenaars de kans geven dat nu ook online te doen.’ 

Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Wie zich online wil registreren als orgaandonor, kan daarvoor surfen naar stad.gent/orgaandonatie.

Onderaan de webpagina staat het online invulformulier. Even aanmelden met je identiteitskaart en je kan aan de slag. Een bevestiging van je registratie vind je nadien terug in je mailbox. Langskomen aan het loket is dus niet langer noodzakelijk.

Bron: https://stad.gent/nl/burgerzaken/nieuws-evenementen/gent-maakt-online-verklaring-voor-orgaandonatie-mogelijk

LET OP VOOR CO IN JE HUIS!

In België vallen er nog elk jaar dodelijke slachtoffers door CO- of koolstofmonoxidevergiftiging. CO is een gas dat je niet ruikt, niet proeft, niet ziet of niet voelt. Het sluipt je woning binnen als een stille moordenaar en voordat je het merkt, is het vaak al te laat.

LET OP VOOR CO IN JE HUIS!

CO ontstaat bij de onvolledige verbranding van brandstoffen zoals hout, kolen, gas, petroleum en mazout. Een onvolledige verbranding gebeurt wanneer er te weinig zuurstof voorhanden is. En te weinig frisse lucht in huis is een oorzaak van te weinig zuurstof voor de verbranding.

Wat is CO?

CO of koolstofmonoxide is een giftig gas. Het ontstaat alleen bij toestellen die werken met een vlam, niet bij een elektrisch toestel.

CO is gevaarlijk!

Je ziet het nietJe ruikt het nietJe proeft het nietJe voelt het niet

CO is dodelijk!

Nog elk jaar sterven er mensen door CO in huis. Wat voel je als er CO in huis
aanwezig is?

HoofdpijnDuizeligheid en
flauwvallen
Misselijkheid en braken

Wanneer moet je denken aan CO?

 • Roet op of rond het verwarmingstoestel, de muur of het plafond.
 • Gele of oranje vlammen in een gaskachel/gasgeiser in plaats van blauwe vlammen.
 • Condens op de binnenkant van de ramen, veel vocht en damp in de woning.
 • Huisdieren gedragen zich vreemd, zijn onrustig of vallen flauw. CO is
  namelijk een zwaar gas dat naar de grond zakt. Huisdieren leven dichter bij de grond en ademen dus als eerste CO in.
 • Dezelfde gezondheidsklachten die telkens weer optreden bij dezelfde
  activiteit waarvoor warm water nodig is (bv. tijdens het afwassen, het
  nemen van een douche of bad).
 • Meerdere personen hebben op hetzelfde moment gezondheidsklachten.
 • Gezondheidsklachten verminderen bij verluchten of naar buiten gaan.

Wat te doen bij CO?

Open ramen en deurenZet het toestel uitBreng de slachtoffers
zo snel mogelijk
naar buiten
Is het slachtoffer
bewusteloos?
Bel de
brandweer op 112.
Is het slachtoffer bij
bewustzijn?
Bel de huisarts.

Hoe CO voorkomen?

 • Zorg voor een goed werkend toestel door het regelmatig te laten
  onderhouden door een vakman.
 • Zorg voor een goede aansluiting van het toestel.
 • Zorg voor een droge schoorsteen die hoog genoeg is.
 • Verlucht je huis voldoende.
 • Let op bij mistig of windstil weer. Bij die weersomstandigheden vermindert de trek in de schoorsteen waardoor er CO in je huis kan terechtkomen.
 • Verplaatsbare verwarmingstoestellen op gas of petroleum gebruik je
  beter niet. Als je ze toch gebruikt, gebruik ze dan enkel om een grote koude te verjagen en niet als verwarmingstoestel. Je mag ze dus niet de hele dag door gebruiken, maximum 10 minuten per half uur wordt aangeraden. Zorg tijdens het gebruik van deze toestellen voor voldoende aanvoer van frisse lucht door een raam op kiep of kier te zetten.

Meer info?

www.koolstofmonoxide.be

Nervocity

Help ons stress in de stad Gent opsporen.

Met Nervocity onderzoekt imec samen met de stad Gent en Sentiance hoe mensen die in Gent wonen of werken de drukte in de stad beleven.

Hoe ga jij om met de ochtenddrukte, en wat vind jij van het verkeer in jouw buurt? Zijn er andere dingen in de stad die je stress geven? Dat willen de stad Gent en imec van je te weten komen in het Nervocity-onderzoek.

Dit onderzoek schiet uit de startblokken met een bevraging bij zo veel mogelijk Gentenaars. Het doel is om van maar liefst 1.000 inwoners uit de Arteveldestad te weten te komen hoe zij stress ervaren.

Doe jij ook mee?

Neem deel aan het onderzoek via deze link.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeksproject Nervocity wil de verschillende stressoren in een stad in kaart brengen.

Wat geeft mensen stress in een stedelijke omgeving, en hoe kunnen een stad en partnerorganisaties die rond stress werken, daarbij helpen?

De Stad Gent investeert mee in het project en het onderzoek omdat ze wil weten of het beleid beslissingen kan nemen die merkbaar stressverlagend kunnen zijn. Daarnaast wil ze betrokken zorgorganisaties helpen behandelingen en begeleidingsmethoden te testen en te verbeteren.

Het onderzoeksproject loopt tot maart 2021 en telt verschillende stappen.

Stap 1

Imec en de stad Gent verspreiden een bevraging over stressbeleving over verschillende thema’s.

Stap 2

Uit de respondenten van de bevraging worden 300 deelnemers geselecteerd voor de veldtesten. Dat aantal wordt aangevuld met 100 deelnemers van partnerorganisaties van de stad.

Door stress te meten bij 400 mensen en vast te leggen, proberen we een link te leggen tussen de mogelijke sociale en omgevingsfactoren. Dit kan heel wat belangrijke informatie opleveren voor steden en heel wat partners in de gezondheids- en welzijnssector bij de ontwikkeling of verbetering van stressverminderende interventies.  

Stap 3

Door het onderzoek kunnen imec en de stad nieuwe inzichten ontdekken in stressfactoren die specifiek zijn voor Gent. Met deze informatie wordt een stresskaart (een kaart op basis van gegenereerde data) gemaakt die ter ondersteuning kan zijn voor het ontwikkelen van begeleiding of het optimaliseren van bestaande. Stressbehandelingen kunnen divers van aard zijn, en kunnen plaatsvinden op het niveau van het individu, of hoger, bv onder de vorm van beleidsaanbevelingen.

Onderzoekspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

 • imec – MICT: kwantitatief onderzoek via de bevraging
 • imec – SMIT: betrokkenheid van moeilijk te bereiken doelgroepen vergroten
 • imec – APT (Application Prototyping Team): ontwikkelen de Nervocity app en de manier op de ervaring van deelnemers te bevraging
 • imec – CHS (Connected Heath Services): ontwikkelen een stressmodel dat de metingen interpreteert
 • imec – IDLab: ontwikkelen een model dat activiteit herkent
 • Sentiance: leveren toegevoegde waarde d.m.v. locatiegegevens en de interpretatie daarvan
 • Imec.livinglabs: staan in voor de rekrutering en begeleiding van deelnemers

Bevraging

Waarom bevragen we de Gentenaars?

We moeten je niet vertellen dat leven, wonen en werken in een stad je stress kan bezorgen. Maar waar komt die stress dan vandaan? En hoe kunnen we stress tegengaan of verminderen? Dat onderzoekt imec in een eerste stap door minstens 1.000 Gentenaren te bevragen over verschillende thema’s waar je als inwoner mee te maken krijgt:

 • Vragen over hoe je naar je werk of school pendelt
 • Vragen over je buurt
 • Vragen over hoe je stress in de stad ervaart
 • Vragen over je mentaal welzijn en hoe je in het leven staat
 • Demografische vragen (je leeftijd, opleiding…)

De bevraging loopt van 20 september tot en met 12 november. Iedereen die 16 jaar is of ouder kan de bevraging invullen.

Je kan één van de cadeaubonnen van Gent winnen, met een waarde van 15 tot 200 euro.

Vervolgonderzoek

Wat is het vervolgonderzoek?

In het vervolgonderzoek vinden er drie veldtesten plaats. Daarin dragen Gentenaars gedurende 2 weken een slim horloge en beantwoorden ze vragen die de Nervocity app stelt op basis van wat het horloge meet.

In de tweede en derde veldtest zal de app ook suggesties doen om stress te verminderen. Daarvoor werkt imec samen met coachingbedrijven met ervaring in stressverminderende activiteiten.

Wanneer vinden de veldtesten plaats?

De voorlopige planning is:

 • Eerste veldtest met 50 personen: februari/maart 2020
 • Tweede veldtest met 150 personen: juni/juli 2020
 • Derde veldtest met 400 personen: oktober/november 2020

Wie kan deelnemen aan de veldtest?

Elke inwoner van Gent van 18 of ouder kan meedoen aan een veldtest. Bij voorkeur werk of studeer je ook in Gent, maar dat hoeft niet. Het is wel belangrijk dat je genoeg tijd spendeert in de stad om een betekenisvolle bijdrage aan het onderzoek te kunnen leveren.

Moet ik beschikbaar zijn vanaf het begin van een veldtest?

Nee. Elke veldtest wordt opgedeeld in blokken van twee weken. Je kan deelnemen in een blok dat het beste voor jou uitkomt. Welk blok dat is, spreken we met je af na je selectie.

Kan ik deelnemen aan meerdere veldtesten?

Graag! Hoe meer mensen deel kunnen nemen aan de drie veldtesten, hoe beter de onderzoeksresultaten. Ook als je kan deelnemen aan twee veldtesten, heeft dit al een grote toegevoegde waarde.

Wat gaat er gebeuren als ik deelneem?

Als je geselecteerd bent voor deelname aan een veldtest, verwachten we dit van jou:

 • Je vult een vragenlijst in, zodat we weten hoe je je voelt en hoeveel stress je hebt bij het begin van de veldtest.
 • Je draagt het slimme horloge gedurende twee weken overdag. Langer kan ook, dat kunnen we afspreken.
 • Je draagt het horloge ook de eerste nacht van het onderzoek. Zo kan het horloge de basiswaarden van je hartslag enz. vastleggen.
 • De Nervocity app stuurt je regelmatig meldingen met een vraag. De app wil zo controleren of je vb. effectief stress had. Je beantwoordt deze vragen liefst zo snel mogelijk, maar het kan ook ’s avonds.

Extra metingen

Tijdens de tweede en de derde veldtest meet Nervocity niet alleen hoe je lichaam op stress reageert, maar onderzoeken we ook mogelijke invloeden van geluid. Daarom zullen we sommige deelnemers ook vragen een decibelmeter mee te nemen en daar een meting mee uit te voeren als de app dat vraagt.

Daarnaast hebben deelnemers de mogelijkheid een luchtkwaliteitsmeter te dragen. Luchtkwaliteit heeft geen (bewezen) invloed op stress. Dit onderzoek biedt de kans om de luchtkwaliteit op verschillende plekken in Gent in kaart te brengen. Dit kan van toegevoegde waarde zijn in dit en andere projecten.

Doe mee!

Leuk dat je mee de stress in Gent wil verminderen! Je kan deelnemen aan het Nervocity-onderzoek door deze bevraging in te vullen (beschikbaar tot 12 november).

Aan het einde van de bevraging kan je je kandidaat stellen voor het vervolgonderzoek. Daarover lees je hier meer.

Verloop / tijdlijn

 • September – november 2019: bevraging
 • November – december 2019: cocreaties over de stresskaart
 • Februari – maart 2020: eerste veldtest
 • Juni – juli 2020: tweede veldtest
 • Oktober – november 2020: derde veldtest

Meer info vind je op de website van Imec.

nl_BEDutch
nl_BEDutch

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer (al dan niet tijdelijk) wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt het bewaren van deze cookies uitschakelen via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Gaat u akkoord met het gebruik van cookies, dan kan u onderaan rechts op de knop 'aanvaard cookies' drukken.

Wenst u meer te weten over ons privacybeleid, dan kan u dit hier nalezen.

Sluit dit venster